Jdi na obsah Jdi na menu
 


žáci s lehkýma mentálním postížením

18. 4. 2011

 

Po vyplnění vytiskněte a vlastnoručně podepsané předejte třídnímu učiteli. Děkujeme.
ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA
ZŠ-zvš Malesice ke Kyjovu se střední školou soukromou školou Plzen
Mgr. Jakub Šablatura, ředitel školy
Malesice ke Kyjovu 3180,soukromá škola se středním a základním,zvláštním vzdělávání žáků.
 
 
Žádost o uvolnění z výuky tělesné výchovy
 
   
Žádám o uvolnění dcery - syna ………………………………..……………………………….………,
 
 
žáka(yně) třídy ………..…, rodné číslo:……………………, zdravotní pojišťovna: …….………….    
 
z výuky tělesné výchovy.
 
Z důvodu:…………………………………………………………………………………………………..
 
Potvrzení lékaře:
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne: ……………………..                           ………………………………………………………
                                                                          za správnost – podpis a razítko lékaře
 
 
Jsem si vědom/a všech právních důsledků, které toto rozhodnutí může mít
a činím jej dobrovolně.
 
 
 
V Malesicích dne: ………………                Podpis zákonného zástupce : ………………………
 
 
 
Dne:
 
 
Podpis třídního učitele:                              
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář